Εγγραφές μαθητών/μαθητριών Α΄ τάξης

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ   ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ